aglutynacja
 
Encyklopedia PWN
aglutynacja
[łac. agglutino ‘przyklejam’],
językozn. zjawisko morfologiczne polegające na tworzeniu form wyrazowych przez dołączenie do rdzenia lub tematu jednofunkcyjnych morfemów gramatycznych (morfem);
jakkolwiek język pol. nie jest językiem aglutynacyjnym, występuje w nim swoisty typ aglutynacji polegający np. na dodaniu partykuły by do formy czasu przeszłego czasownika (np. pisać: pisa-ł-by) w celu utworzenia trybu przypuszczającego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia