rdzeń
 
Encyklopedia PWN
rdzeń, pierwiastek,
językozn. podstawowy morfem wyrazu stanowiący o jego znaczeniu, do którego mogą być dołączone morfemy afiksalne (afiks) słowotwórcze i fleksyjne;
element wspólny wszystkim wyrazom pokrewnym i formom fleksyjnym, np.: wod-a, wodzi-e, wod-ny, pod-wod-ny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia