adaptacja roślin
 
Encyklopedia PWN
adaptacja roślin, przystosowanie roślin,
biol. przystosowanie organizmów roślinnych do warunków środowiska, polegające na takich dziedzicznych zmianach struktury i funkcji osobników, które zwiększają prawdopodobieństwo ich przeżycia i reprodukcji osobników w określonym środowisku oraz prowadzą do zróżnicowania organizmów pod względem morfologicznym, fizjol. i metabolicznym.
W wyniku adaptacji roślin do warunków lądowych powstały rośliny naczyniowe, a ich adaptacja do długotrwałej suszy w środowisku doprowadziła do wytworzenia takich form, jak np. sklerofity i sukulenty, natomiast adaptacja do życia w warunkach silnego zasolenia spowodowała powstanie słonorośli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia