actor rei forum sequitur
 
Encyklopedia PWN
actor rei forum sequitur
[łac., ‘powód idzie (do sądu) właściwego dla pozwanego’],
powód idzie (do sądu) właściwego dla pozwanego,
zasada prawa rzym. zapisana w Corpus Iuris Civilis, rozstrzygająca właściwość miejscową sądu; obowiązuje nadal we współcz. prawie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia