acetofenon
 
Encyklopedia PWN
acetofenon, keton metylowo-fenylowy, acetylobenzen, C6H5COCH3,
związek organiczny, najprostszy keton alifatyczno-aromatyczny, ciało stałe;
działa nasennie; występuje w smole węglowej; stosowany jako rozpuszczalnik (głównie żywic i estrów celulozy), surowiec w przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia