Związek Postępowo-Demokratyczny
 
Encyklopedia PWN
Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, pedecja,
partia polit. zał. XII 1904 w Królestwie Pol., łącząca w programie światopogląd lewicowej inteligencji i wskazania pozytywizmu;
skupiał gł. inteligencję; w programie polit. wysuwał hasła autonomii Królestwa Pol., z sejmem w Warszawie, i ustawodawstwa socjalnego; w programie rolnym — przeprowadzenie parcelacji; program oświat. (szkoły, czytelnie, biblioteki, odczyty) i społ. (spółdzielczość, domy lud., szpitale, ochronki) Pedecji realizowało Tow. Kultury Pol.; Związek Postępowo-Demokratyczny zwalczał Narodową Demokrację. W 1906 prawica Związku Postępowo-Demokratycznego utworzyła Pol. Partię Postępową (PPP), która 1907 połączyła się z dawną lewicą Związku Postępowo-Demokratycznego i utworzyła Pol. Zjednoczenie Postępowe (PZP); 1909 PPP ponownie wystąpiła z PZP; 1919 PPP weszła do Związku Ludowo-Narodowego; organy prasowe m.in.: „Prawda”, „Gazeta Handlowa”; gł. działacze: A. Świętochowski, A. Lednicki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia