Związek Polaków w Kazachstanie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków w Kazachstanie,
organizacja społ., zał. 1994 w Karagandzie;
celem Związku jest budzenie świadomości nar. Polaków mieszkających w Kazachstanie, krzewienie pol. kultury i oświaty oraz obrona praw mniejszości pol.; skupia gł. rodziny Polaków deportowanych do Kazachstanu 1936, przewiezionych tam podczas II wojny światowej, aresztowanych w Polsce po jej zakończeniu (gł. żołnierzy AK), Polaków zsyłanych do 1952 z zachodnich obszarów ZSRR oraz przybywających tam od 1954 (podczas masowych migracji w ramach roln. sow. programu zagospodarowania stepów); Związek zabiegając o kontakty z młodym pokoleniem, organizuje coroczne wyjazdy dzieci z rodzin pol. na kolonie letnie do Polski, przygotowuje młodzież do wyjazdu do Polski na studia; rozbudzając myśli o Polsce prowadzi także działalność na rzecz emigracji do Polski; ok. 40 tys. osób deklaruje chęć powrotu do Polski (2003); wyjazd na stałe wszystkich chętnych pozostaje jednak problemem zarówno organiz., jak też ekon. i moralnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia