Związek Młodej Polski Ludowej
 
Encyklopedia PWN
Związek Młodej Polski Ludowej (ZMPL),
nielegalne stronnictwo chłopskie w Królestwie Pol., utw. 1906 w wyniku rozłamu w Tow. Oświaty Narodowej
wysuwał program odbudowy niepodległej Polski jako demokr. monarchii konst. wchodzącej w skład eur. federacji, opowiadał się za upowszechnieniem oświaty, wywłaszczeniem wielkiej własności ziemskiej, rozwojem spółdzielczości, otoczeniem robotników opieką państwa; ośr. legalnej działalności ZMPL było pismo „Siewba” (stąd nazwa — ruch siewbiarski) oraz Tow. Kółek Rolniczych im. S. Staszica; gł. działacze: T. Gałecki, J. Adamowicz-Piliński, J. Kielak, I. Wysłouch; od 1908 działalność ZMPL zamierała; 1917 działacze ZMPL wstąpili do Zjednoczenia Ludowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia