Zielone, Góry
 
Encyklopedia PWN
Zielone, Góry, Green Mountains,
pasmo górskie w Ameryce Północnej, gł. w stanie Vermont;
położone między tektonicznymi dolinami rzek: Hudson i Connecticut; dł. ponad 40 km; najwyższe wzniesienie Mansfield (1340 m); zbud. z osadowych utworów prekambryjskich i dolnopaleozoicznych o różnym stopniu metamorfizacji; łagodne formy rzeźby z zaokrąglonymi wzniesieniami i szerokimi, przekształconymi przez lodowce dolinami; wielkie kompleksy lasów mieszanych z przewagą świerka, sosny, choiny kanad., klonu i brzozy; obszar hodowli bydła mlecznego oraz turystyki wypoczynkowej dla mieszkańców wielkich miast Nowej Anglii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia