Zieliński Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Zieliński Tadeusz, ur. 19 VI 1926, Kraków, zm. 28 IX 2003, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa pracy;
od 1977 profesor Uniw. Śląskiego i od 1982 — Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1994 członek PAN; ekspert NSZZ „Solidarność”, czł. Komitetu Helsińskiego w Polsce, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, 1989–91 senator; 1992–1996 rzecznik praw obywatelskich, I–X 1997 min. pracy i polityki socjalnej; gł. prace: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego (1977), Prawo pracy. Zarys systemu (cz. 1–3 1986), Klauzule generalne w prawie pracy (1988).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia