Ziabicki Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Ziabicki Andrzej, ur. 9 IX 1933, Gdynia,
chemik;
od 1974 profesor w Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN; gł. prace w dziedzinach: reologia molekularna, teoria struktury polimerów, teoria przemian fazowych, mat. modelowanie procesów formowania włókien syntet.; autor podręczników i monografii, m.in. Fizyka procesów formowania włókien (1970), High-Speed Fiber Spinning (1985).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia