Zdziechowski Marian
 
Encyklopedia PWN
Zdziechowski Marian, ur. 30 IV 1861, Nowosiółki (Mińszczyzna), zm. 5 X 1938, Wilno,
slawista, filozof kultury, publicysta;
od 1899 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1919–31 — uniw. w Wilnie (1925–27 rektor, 1938 profesor honorowy tamże); od 1909 czł. AU; działacz tzw. ruchu słow.; odwoływał się do filoz.-rel. koncepcji W. Sołowjowa, nawiązywał też do pol. mesjanizmu romant. i współcz. kierunków w myśli katol.; analizował źródła kryzysu kultury eur., wskazywał na szczególne zagrożenie ze strony komunizmu i faszyzmu, głosił poglądy katastroficzne; Mesjaniści i słowianofile (1888), Byron i jego wiek (t. 1–2 1894–97), U opoki mesjanizmu (1912), Wizja Krasińskiego (1912), Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa (t. 1–2 1914), Europa, Rosja, Azja (1923), zbiory szkiców publicyst. W obliczu końca (1937, wyd. 2 zmienione 1938), Widmo przyszłości (1939).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia