Zawojski Jewgienij K.
 
Encyklopedia PWN
Zawojski Jewgienij K., ur. 28 IX 1907, zm. 9 X 1976,
fizyk rosyjski;
1933–47 profesor uniwersytetu w Kazaniu, od 1947 — Inst. Energii Atom. im. I.W. Kurczatowa w Moskwie; od 1964 czł. Akad. Nauk ZSRR; prowadził badania w zakresie fizyki atomowej i jądr., fizyki plazmy oraz dotyczące kontrolowanej syntezy termojądr.; 1944 odkrył zjawisko elektronowego rezonasu paramagnet., czym stworzył podstawę radiospektroskopii magnet.; zbudował kamerę luminescencyjną o b. dużej czułości do rejestracji śladów cząstek naładowanych, odkrył zjawisko magnet.-akustyczne rezonasu w plazmie oraz zjawisko turbulentnego nagrzewania plazmy; 1968 zwrócił uwagę na możliwość nagrzewania plazmy wiązką relatywistycznych elektronów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia