Żabicki Antoni
 
Encyklopedia PWN
Żabicki Antoni, ur. 1818, Zarzecze k. Jarosławia, zm. 23 V 1889, Lwów,
działacz emigracyjny, dziennikarz, literat;
1839–40 jako student uniw. we Lwowie czł. tajnego związku Synowie Ojczyzny (komórka organizacji Młoda Sarmacja); zagfrożony aresztowaniem zbiegł na emigrację; podczas Wiosny Ludów 1848 powrócił do Galicji, walczył w Legionie Pol. J. Wysockiego na Węgrzech; od 1849 w TDP, 1852–62 w jego Centralizacji, jednocześnie redaktor oraz publicysta pisma „Demokrata”; 1862–63 czł. Kom. Emigracji Pol., 1863–70 redaktor i wydawca w Londynie „Głosu Wolnego”; organizował w Wielkiej Brytanii i Irlandii pomoc finansową dla powstania styczniowego 1863–64; 1866–71 delegat pol. w Radzie Generalnej I Międzynarodówki; 1870 uczestnik Kongresu I Międzynarodówki w Londynie; 1872 wrócił do Galicji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia