Wygotski Lew S.
 
Encyklopedia PWN
Wygotski Lew S., ur. 17 XI 1896, zm. 10 VI 1934,
psycholog rosyjski;
profesor Instytutu Psychologii w Moskwie; twórca oryginalnej teorii rozwoju psychiki, która — wychodząc z założeń filozofii marksist. — określa i rozpatruje rozwój psychiki człowieka jako proces uwarunkowany społecznie i historycznie. Eksperymentalne prace Wygotskiego dotyczyły gł. rozwoju pojęć u dzieci i problemu współzależności nauczania i rozwoju umysłowego dziecka; ich opublikowanie w USA (prawie 30 lat po śmierci autora) wraz z komentarzem J. Piageta przyniosło Wygotskiemu światowy rozgłos; był też autorem prac z zakresu estetyki i psychologii odbioru dzieła lit.; gł. prace: Myślenie i mowa (1934, wyd. pol. 1971), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka (wyd. pol. 1978), Psychologia sztuki (1965, wyd. pol. 1980); Wybrane prace psychologiczne (pol. wybór 1971), Sobranije soczinienij (t. 1–6 1982–84).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia