Wydział Stanowy
 
Encyklopedia PWN
Wydział Stanowy:
1) organ wykonawczy sejmu stanowego w Galicji (stany krajowe), utworzony 1817 w celu załatwienia spraw bieżących; skład: po 2 asesorów (deputatów) z 3 pierwszych stanów sejmu (duchowieństwa, magnatów i rycerskiego) oraz 1 asesor z m. Lwowa; W.S. przewodniczył prezydent gubernialny, który był z urzędu pierwszym komisarzem cesarskim przy sejmie stanowym;
2) organ wykonawczy, działający 1827–89 między sesjami sejmu prowincjonalnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia