Wydział Rządu Narodowego w zaborze pruskim
 
Encyklopedia PWN
Wydział Rządu Narodowego w zaborze pruskim, zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego,
w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych na obszarze zaboru pruskiego, utworzony 1 XII 1863 w Poznaniu;
skład: J. Łukaszewski jako komisarz pełnomocny Rządu Nar. na zabór pruski, prezes Wydziału oraz 4 czł.; działał za pośrednictwem naczelników wojew., miejskich i policji; istniał do wiosny 1864.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia