Wycech Czesław
 
Encyklopedia PWN
Wycech Czesław, ur. 20 VII 1899, Wilczogęby k. Sadownego, zm. 26 V 1977, Warszawa,
działacz ruchu lud. i oświat., nauczyciel;
1918–31 w PSL „Wyzwolenie”, 1931–39 w SL; 1937–39 czł. ZG ZNP; 1939–45 w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, 1940–45 dyr. Dep. Kultury i Oświaty Delegatury Rządu RP na Kraj; 1945 prezes ZG ZNP; 1945–47 czł. Rady Nacz. PSL, 1948–49 jej przewodniczący (1947–48 wiceprzewodniczący Nacz. Kom. Wykonawczego); 1947 współorganizator Centralnego Kom. Lewicy PSL (wiceprzewodniczący); 1945–47 min. oświaty; 1949–56 czł. Rady Nacz. ZSL, wiceprezes Nacz. Kom. Wykonawczego, 1956–62 wiceprezes, 1962–71 prezes NK; 1945–47 poseł do KRN, 1947–72 na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1957–71 marszałek; 1956–57 zast. przewodniczącego Rady Państwa; autor prac z historii chłopów i ruchu ludowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia