Wspólnota Francusko-Polska
 
Encyklopedia PWN
Wspólnota Francusko-Polska, Communuté Franco-Polonaise (CFP),
organizacja polonijna utworzona 1976, kontynuująca działalność Kom. Wyborczego Polaków Naturalizowanych (1953–76);
dąży do jedności i współdziałania ze społeczeństwem fr. na warunkach równouprawnienia, utrzymania przez Polonię odrębności etnicznej i kulturowej, rozwijania współpracy między Polską a Francją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia