Worcell Stanisław Gabriel
 
Encyklopedia PWN
Worcell Stanisław Gabriel, ur. 26 III 1799, Stepań (Wołyń), zm. 3 II 1857, Londyn,
działacz lewicy emigr., publicysta;
związany z wil. Tow. Szubrawców i organizacjami wolnomularskimi; poseł z ziem zabranych na sejm powstańczy 1831; na emigracji we Francji współpracował z J. Lelewelem; wysiedlony za kontakty z fr. karbonariuszami, przebywał w Belgii (współpracował z „La Voix du Peuple”), po kolejnym wysiedleniu — w Wielkiej Brytanii; 1835 jeden z współtwórców, a następnie ideologów Gromad Ludu Pol.; 1846 wstąpił do TDP, od 1847 czł. Centralizacji; współpracował z G. Mazzinim i A.I. Hercenem; idee rewolucyjno-demokr. łączył z elementami socjalizmu utopijnego; O własności (1854, wyd. w tomie Lud Polski 1957), Pisma społeczne i polityczne (1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia