Wójcicki Ryszard
 
Encyklopedia PWN
Wójcicki Ryszard, ur. 30 X 1931, Krzywicze Wielkie (Wileńszczyzna),
logik, filozof;
1971–2000 profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; czł. PAU i TNW; redaktor naczelny „Studia Logica” i „Foundations of Science”; od 1992 czł. zarządu FISP (Międzynar. Federacji Towarzystw Filoz.); zajmuje się gł. logiką formalną, filozofią nauki i teorią wiedzy; Topics in Formal Methodology of Empirical Sciences (1979), Theory of Logical Calculi (1988), Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia