Wittenberga
 
Encyklopedia PWN
Wittenberga, Wittenberg Wymowa,
miasto we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, port nad Łabą.
Wzmiankowana 1180; rezydencja książąt (elektorów) sasko-wittenberskich; 1293 miasto; od 1423 w posiadaniu Wettinów; 1502–1817 uniwersytet; 1517 M. Luter (profesor tej uczelni) ogłosił w Wittenberdze 95 tez, co dało początek reformacji; po 1547 (szmalkaldzki związek) utrata znaczenia na rzecz Drezna; od 1815 w Prusach; do 1990 w NRD. Przemysł maszynowy, metalowy, spożywczy (m.in. młynarski), elektrotechniczny, drzewny; węzeł kolejowy; ośrodek turystyczny; muzea; w obrębie zamku (1490–1525) kościół (1497–1507) z grobem Lutra; kościół NMP (XIII, XIV w.), renesansowy ratusz (XVI w.), renesansowe Collegium Augusteum (XVI w., część dawnego uniwersytetu) z domem Lutra (obecnie muzeum), renesansowe i barokowe domy; miejsca związane z Lutrem zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia