Wirpsza Witold
 
Encyklopedia PWN
Uczestnik kampanii wrześniowej, następnie więzień oflagów Neubrandenburg i Gross-Born; od 1971 w Berlinie Zachodnim; współpracownik „Archipelagu”, „Oficyny Poetów”, „Zapisu”; poezja pocz. w konwencji realizmu socjalist. (Polemiki i pieśni 1951, Dziennik Kożedo 1952), następnie liryka intelektualna, z akcentami ironii i sarkazmu, oparta na eksperymentach językowych (Don Juan 1960, Komentarze do fotografii 1962, Drugi opór 1965), nawiązująca m.in. do tradycji barok., o problematyce filoz. i rel. (poematy Liturgia 1985 i Faeton, wyd. poza cenzurą 1988); także poezje w języku niem. (Drei Berliner Gedichte 1976); powieści, opowiadania; szkice lit. Gra znaczeń (1965), eseje polit. Polaku, kim jesteś? (1971, wyd. pol. poza cenzurą 1978); przekł. literatury niem., m.in. Doktora Faustusa Th. Manna (z żoną M. Kurecką).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia