Wipszycka-Bravo Ewa
 
Encyklopedia PWN
Wipszycka-Bravo Ewa Maria, ur. 27 XI 1933, Warszawa,
historyk starożytności, papirolog;
badaczka Egiptu okresu greckiego oraz początków chrześcijaństwa; współzałożycielka i redaktor (od 1957 r.) miesięcznika „Mówią wieki”, autorka i współautorka podręczników akademickich (Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red., t. 1, 1979, t. 2, 1986, t. 3, 1999), szkolnych, wydawnictw źrodłowych, prac naukowych (Moines et communautés monastiques en Égypte, IVe–VIIIe siècles) i popularyzatorskich; 2012 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia