Wiluj
 
Encyklopedia PWN
Wiluj,
rz. w azjat. części Rosji, najdłuższy (l.) dopływ Leny;
Położenie w państwie: Rosja
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Lena
Długość: 2 650 km
Powierzchnia dorzecza: 454 tys. km2
Przepływ średni: 1 480 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Czona, Marcha, Tiung
Główne miejscowości: Wilujsk
płynie przez Wyż. Środkowosyberyjską (na dużym odcinku dolina głęboko wcięta w płytę bazaltową, w korycie — progi); dolny bieg na Niz. Środkowojakuckiej; gł. dopływy: Czona (pr.), Marcha, Tiung (l.); średni przepływ przy ujściu 1480 m3/s; zamarza na ok. 7 mies.; żegl. 1317 km; w środkowym biegu Elektrownia Wilujska i zbiornik retencyjny; połów ryb; gł. m. nad Wilujem — Wilujsk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia