Wieprz–Krzna, Kanał
 
Encyklopedia PWN
Wieprz–Krzna, Kanał,
kanał melioracyjny w woj. lubelskim;
oddany do użytku 1961; dł. 140 km; reguluje stosunki wodne na 40 tys. ha gruntów ornych i 80 tys. ha użytków zielonych; spowodował przesuszenie gruntów w pobliżu kanału, murszenie torfów i degradację gleb.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia