Wesołowski Kornel Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Wesołowski Kornel Kazimierz, ur. 20 VII 1903, Borysławice k. Kalisza, zm. 8 V 1976, Warszawa,
chemik, metaloznawca i metalurg;
1933–39 wykładowca w szkole Wawelberga i Rotwanda, 1942–44 — na tajnych kursach w Wyższej Szkole Techn. w Warszawie, 1945–51 — ponownie w szkole Wawelberga i Rotwanda, od 1949 profesor Politechniki Warsz. i 1951–59 WAT; zajmował się badaniem przemian strukturalnych metali i wpływem tych przemian na właściwości metali i stopów nieżel. oraz otrzymaniem metali z produktów odpadowych, np. żelaza i germanu (z popiołów węgli energ.), galu (z odpadów łyszczykowych); zał. i prezes Pol. Tow. Metaloznawczego; gł. prace: Metaloznawstwo (t. 1–3, wyd. 2 1959–69), Metaloznawstwo i obróbka cieplna (wyd. 2 1974).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia