Wawelberga i Rotwanda Szkoła
 
Encyklopedia PWN
Wawelberga i Rotwanda Szkoła,
szkoła mech.-techn. w Warszawie;
ufundowana 1895 przez H. Wawelberga i S. Rotwanda (właścicieli domu bankowego); otwarta pod nazwą Średnia Szkoła Mech.-Techn. M. Mittego (kier. szkoły do 1900); od 1896 pod nazwą Szkoła Mech.-Techn. H. Wawelberga i S. Rotwanda; od 1906 nauka odbywała się w języku pol.; 1919 przekazana przez fundatorów państwu, otrzymała nazwę Państw. Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda; 1929 zmieniono nazwę na Państw. Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Do 1925 absolwenci otrzymywali tytuł technika, od 1925 — technologa, a dekret z 1947 nadawał wszystkim absolwentom tytuł inżyniera; po przerwie w okresie II wojny światowej 1945 wznowiła działalność; 1951 włączona do Politechniki Warszawskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia