Werle Józef Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Werle Józef Stanisław, ur. 23 VII 1923, Margolin, zm. 4 V 1998, Litwinki k. Nidzicy,
fizyk;
od 1958 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1965 czł. PAN, od 1988 TNW; 1967–74 dyr. Inst. Fizyki Teoret. Uniwersytetu Warszawskiego; prace dotyczące mezonowej teorii sił jądr. i tzw. potencjałów ekwiwalentnych oraz fenomenologicznej teorii reakcji ze szczególnym uwzględnieniem efektów polaryzacyjnych i struktury macierzy S; wskazał na istnienie relatywistycznego odpychania w skalarnym i pseudoskalarnym polu mezonowym; podał reprezentacje do opisu procesów wielocząstkowych z udziałem rezonansów i zastosował je do badań rozkładów kątowych, polaryzacji, testów na spin i parzystość cząstek nietrwałych; autor podręcznika Termodynamika fenomenologiczna (1957), monografii Relativistic Theory of Reactions (1966) oraz książki popularnonauk. Rozwój i perspektywy fizyki (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia