Węgierska Partia Socjaldemokratyczna
 
Encyklopedia PWN
Węgierska Partia Socjaldemokratyczna, Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
partia polit. na Węgrzech, zał. 1890;
działała do1948; przed I wojną świat., kierowana przez E. Garamiego i J. Weltnera, walczyła o prawa nar. Węgrów i interesy robotników; od X 1918 w rewolucyjnych rządach M. Károlyiego i (od I 1919) D. Berinkeya; w Węgierskiej Republice Rad (III–VIII 1919) wspólnie z Komunist. Partią Węgier utworzyła Węg. Partię Socjalist.; po upadku Węg. Rep. Rad usamodzielniła się i do okupacji niem. 1944 tworzyła w parlamencie legalną opozycję (wieloletni przywódca K. Peyer); po wojnie kierownictwo partii objęli zwolennicy współpracy z komunistami (A. Szakasits, G. Marosán); 1948 połączyła się z Węg. Partią Komunist. w Węg. Socjalist. Partię Robotniczą; w czasie rewolucji węgierskiej 1956 na krótko wznowiła działalność, uczestnicząc (od 3 XI) w rządzie I. Nagya; po 1989 działało na Węgrzech kilka partii nawiązujących do tradycji Węgierskiej Partii Socjaldemokratycznej, które 1993 połączyły się, przyjmując jej nazwę; skupiała wówczas ok. 5 tys. osób.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia