Walgierz Wdały
 
Encyklopedia PWN
Walgierz Wdały, Walgierz Udały, Walcerz Wdały, Walter i Helgunda,
rycerska średniow. opowieść o tragicznej miłości;
opowieść o Walgierzu Wdałym, zapisana po raz pierwszy w Kronice wielkopolskiej, oparta na lokalnym podaniu związanym z Wiślicą, nawiązywała do znanego w zachodniej Europie łac. poematu Waltharius (IX w.) i na gruncie pol. należy do nielicznych przykładów epiki rycerskiej; motyw Walgierza Wdałego, wielokrotnie podejmowany przez kronikarzy i pisarzy, stał się powszechnie znany dzięki H. Sienkiewiczowi (włączył go do Krzyżaków 1900) i S. Żeromskiemu (Powieść o Udałym Walgierzu 1906).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia