Wafd
 
Encyklopedia PWN
Wafd
[arab., ‘delegacja’],
egipska partia polit.;
początkowo grupa przedstawicieli egipska burżuazji zgromadzona wokół S. Zaghlula, która od 1918, pod jego przewodnictwem, domagała się niepodległości Egiptu, występując na międzynar. konferencjach pokojowych jako stała delegacja narodu egipskiego (Al-Wafd al-Misri ‘delegacja egipska’); po zniesieniu protektoratu nad Egiptem przez Wielką Brytanię (1922) Wafd przekształciła się 1923 w partię polit. i 1924 wygrała wybory do parlamentu (zdobywając 90% miejsc) z programem walki o autonomię wewn., konstytucyjny rząd, wprowadzenie prawa cywilnego, egipską kontrolę nad Kanałem Sueskim; od 1936, po uzyskaniu przez Egipt faktycznej niepodległości, rządząca Wafd była w stałym konflikcie z królem; od 1927, po śmierci Zaghlula, przewodniczący M. Nahhas Pasza; 1953 rozwiązana (wraz z innymi partiami) przez przywódców rewolucji republikańskiej; 1978 nieudana próba odrodzenia się partii (po miesiącu samorozwiązanie); 1983 utworzono partię Nowy Wafd, nawiązującą do programu i tradycji Wafdu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia