Vermeylen August
 
Encyklopedia PWN
Vermeylen
[wərmẹilən]
August Wymowa, ur. 12 V 1872, Bruksela, zm. 10 I 1945, Uccle,
pisarz belgijski, tworzący w języku niderlandzkim; duchowy przywódca ruchu flamandzkiego;
1901–23 profesor uniwersytetu w Brukseli i 1923–40 — w Gandawie; założyciel (1893) i redaktor pisma „Van Nu en Straks”; znany gł. dzięki esejom z zakresu polityki, kultury i sztuki, w których podkreślał odrębność kult. Flandrii (m.in. Kritiek van de Vlaamsche Beweging ‘krytyka ruchu flamandzkiego’ 1895); autor historii sztuki eur. i historii współcz. literatury flamandzkiej (Van Gezelle tot Timmermans ‘od Gezellego do Timmermansa’ 1923); także powieści, m.in. symbolistyczna De wandelende Jood [‘Żyd tułacz’] (1906), autobiogr. Twee Vrienden [‘dwaj przyjaciele’] (1943).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia