Velasco Alvorado Juan
 
Encyklopedia PWN
Velasco Alvorado
[welạsko alwarạdo]
Juan, ur. 16 VI 1910, Piura, zm. 24 XII 1977, Lima,
peruwiański generał i polityk;
szef sztabu generalnego i nacz. dowódca wojsk lądowych; po wojsk. zamachu stanu 1968 przewodniczący Rewolucyjnej Junty Wojsk. i 1968–75 prezydent (do 1972 także premier); realizował program reform gosp. (m.in. rolna, nacjonalizacja bądź wykup części przedsiębiorstw zagr., objęcie kontrolą państwa banków prywatnych); działał na rzecz zwiększenia roli państwa w gospodarce kraju (m.in. tworzenie firm państw. i z udziałem kapitału państw.), podejmował inicjatywy zapewnienia pracownikom udziału we własności i zarządzaniu przedsiębiorstwami w ramach wspólnot pracowniczych oraz tworzonego sektora własności społ.; w polityce zagr. dążył do uniezależnienia się od USA (m.in. przez nawiązanie stosunków z krajami komunist.) i zacieśnienia kontaktów z krajami rozwijającymi się, gł. Ameryki Łac.; 1975 odsunięty od władzy przez reprezentantów prawicowego nurtu w rządzie wojskowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia