Uzbekistan
 
Uzbekistan
VI–IV w. p.n.e.
w granicach monarchii Achemenidów
połowa III w. p.n.e.–II w. p.n.e.
w granicach państwa greko-baktryjskiego
I–IV w.
w składzie państwa Kuszanów
1219–1500
Uzbekistan pod panowaniem mongolskim
1500–1598
rządy dynastii Szejbanidów
1512
podział na chanaty bucharski i chiwański
1710
powstanie chanatu kokandzkiego
1740–1747
perskie panowanie nad Bucharą i Chiwą
1868
rosyjski protektorat nad Bucharą
1876
Kokand w granicach Rosji
IV 1918
utworzenie Turkiestańskiej ASRR
1920
obalenie monarchii w Chiwie i Bucharze
1924
Utworzenie Uzbeckiej SRR
31 VIII 1991
proklamowanie niepodległości
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia