Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, do 2008 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
wyższa uczelnia muz., z wydziałami: kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki, fortepianu, klawesynu i organów, instrumentów orkiestrowych, wokalno-aktorskim, wychowania muz., reżyserii dźwięku, także Instytut Pedagogiki Muz.; od 1974 filia w Białymstoku;
tradycje uczelni sięgają 1810 (dekret o utworzeniu przy Teatrze Nar. w Warszawie Szkoły Dram.); 1818 z inicjatywy J. Elsnera utworzono przy niej Szkołę Publiczną Muzyki Elementarnej; od 1821 Inst. Muzyki i Deklamacji obejmujący Szkołę Elementarną, średnią (Konserwatorium) i wyższą (Oddział Muz. Wydziału Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie Warszawskim); w wyniku reformy utworzono 1826 Szkołę Główną Muzyki przy Uniwersytecie Warszawskim, rozwiązaną 1831 (najwybitniejszym jej wychowankiem był F. Chopin); 1861 Apolinary Kąski zał. Inst. Muzyczny, 1919 przemianowany na Państw. Konserwatorium Muz., z którego 1930 wyodrębniono Wyższą Szkołę Muz.; 1945 reaktywowano uczelnię, od 1946 jako Państw. Wyższą Szkołę Muz. (PWSM), 1979–2008 Akademia Muzyczna im. F. Chopina, od 2008 pod obecną nazwą.
Bibliografia
150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, red. S. Śledziński, Kraków 1960.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia