Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza
 
Encyklopedia PWN
Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza, ukr. Ukrajinśka hołowna wyzwolna rada (UHWR),
kierowniczy organ ukr. ruchu niepodległościowego, utworzony VII 1944;
ponadpartyjna struktura polit. skupiająca przedstawicieli większości ukr. ugrupowań niepodl., powołana VII 1944 w celu prowadzenia walki o niepodległość państwa ukr. i zabiegania o międzynar. poparcie sprawy ukr.; jej decyzjom i programowi podporządkowała się m.in. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA); w programie UHWR odeszła od zasad skrajnego nacjonalizmu, akcentując konieczność porozumienia z Polską; 1944 część czł. UHWR udała się na emigrację (Zagr. Przedstawicielstwo UHWR), jednak do przeł. lat 40. i 50. centrum decyzyjne znajdowało się na Ukrainie; po fali aresztowań i likwidacji ośr. krajowego siedzibą UHWR zostało Monachium; działacze m.in.: T. Kuzio, M. Łebed, W. Mudry, K. Osmak, R. Szuchewycz, J. Wowczuk; wydawała: „Wistnyk UHWR”, „Suczasnist”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia