Ukraina
 
Ukraina
koniec IX w.
początek Rusi Kijowskiej
1239–1264
rządy Daniela Halickiego
od 1246
zależna od Mongołów
XIV w.–1569
Ukraina w granicach Litwy
XV–XVI w.
powstanie kozaczyzny
1569
wcielenie Ukrainy do Królestwa Polskiego
1648–1654
powstanie Chmielnickiego
1654
ugoda perejesławska
1667
podział między Rosję i Polskę
1775
likwidacja Siczy zaporoskiej
6 I 1919
proklamowanie Ukraińskiej SRR
1941–1956
działalność UPA
1954
przyłączenie Krymu
1986
katastrofa elektrowni w Czarnobylu
VII 1990
suwerenność w ramach ZSRR
24 VIII 1991
proklamacja pełnej niepodległości
21 XI 2004–23 I 2005
tzw. pomarańczowa rewolucja
24 VIII 1991
proklamacja pełnej niepodległości
od 23 XI 2013
krwawo tłumione protesty antyrządowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia