UNRWA
 
Encyklopedia PWN
UNRWA, ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie,
organizacja udzielająca pomocy finansowej, zdrowotnej i edukacyjnej uchodźcom palestyńskim (Palestyńczycy);
zał. 1949 i finansowana przez ONZ (po wojnie arabsko-izrael. 1948–49); początkowo z pomocy UNRWY korzystało ok. 500 tys. osób, 1993 — ok. 2 mln osób (po kolejnych wojnach arabsko-izrael. 1967 i 1973 liczba uchodźców zwiększyła się i z biegiem lat objęła kolejne pokolenia urodzonych na uchodźstwie); ponad 900 tys. osób (dane z 1993) mieszkało w 59 obozach dla uchodźców (zorganizowanych i utrzymywanych przez UNRWĘ), pozostali w miastach i wioskach Jordanii, Libanu i Syrii oraz na terenach okupowanych przez Izrael: w Okręgu Gazy i na Zachodnim Brzegu (Jordanu). UNRWA przeznacza 50% budżetu na edukację, ok. 17% na opiekę zdrowotną i ok. 11% na doraźną pomoc finansową; udziela także pomocy finansowej rządom państw, które zgodziły się przyjąć uchodźców. Po podpisaniu 1993 układu izrael.-palestyńskiego o autonomii palestyńskiej w Okręgu Gazy i m. Jerycho oraz następnych porozumień, działalność UNRWY będzie ulegała ograniczaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia