UML
 
Encyklopedia PWN
UML, ang. Unified Modeling Language,
inform. uniwersalny język do modelowania graficznego, używany w metodach obiektowych do projektowania oprogramowania (informatyka);
opisuje postać (składnię) i znaczenie (semantykę) dwuwymiarowych diagramów, zwykle wykreślanych za pomocą narzędzi CASE; zastosowanie UML pozwala w jednolity sposób opisywać zarówno zakres danych, z których korzysta program, jak też sekwencje wykonywanych czynności, interfejs użytkownika, podział programu na moduły itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia