Tuhan-Baranowski Mychajło
 
Encyklopedia PWN
Tuhan-Baranowski, Tugan-Baranowski, Mychajło, ur. 20 I 1865, gubernia charkowska, zm. 24 I 1919,
ukraiński ekonomista, historyk i polityk.
Od 1913 profesor Petersburskiego Instytutu Politechnicznego; od 1918 w Kijowie, gdzie m.in. organizował Kijowską Akademię Nauk; podczas rewolucji 1905–07 w partii kadetów, następnie działacz ukraińskiego ruchu narodowego, m.in. 1917–18 minister finansów Centralnej Rady Ukrainy; zwolennik legalnego marksizmu, polemizował z narodnikami; stworzył własną koncepcję kryzysów ekonomicznych — za główną ich przyczynę uznawał dysproporcje między różnymi działami produkcji (Promyszlennyje krizisy w sowriemiennoj Anglii... 1894); zmodyfikował teorię wartości K. Marksa uzupełniając ją teorią użyteczności krańcowej; polemizował z prawem zniżkowej stopy zysku przeciętnego i marksowską teorią płacy roboczej (Tieorieticzeskije osnowy marksizma 1905); na początku XX w. odszedł od ekonomii marksowskiej, odrzucił koncepcję walki klasowej, podkreślał znaczenie czynników moralnych i psychologicznych w stosunkach społecznych; socjalizm utopijny uznał za bardziej naukowy niż socjalizm naukowy Marksa; po 1905 zajął się problematyką reformy rolnej, pieniądza, spółdzielczości (O koopieratiwnom idieale 1918); zginął zastrzelony na statku w drodze do Odessy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia