legalny marksizm
 
Encyklopedia PWN
legalny marksizm,
system poglądów społ.-polit. wypracowany w końcu XIX w. w Rosji przez przedstawicieli liberalnej inteligencji i gł. w jej kręgach rozpowszechniony
głoszony m.in. przez P. Struwego (autora Uwag krytycznych o ekonomicznym rozwoju Rosji 1894), M. Tuhana-Baranowskiego, N. Bierdiajewa i S. Bułgakowa w legalnych publikacjach i czasopismach; oparty o niektóre koncepcje K. Marksa i F. Engelsa, poddawał krytyce poglądy ekon. narodnictwa; głosił, że rozwój kapitalizmu zapewni Rosji postęp, ale odrzucał podstawowe twierdzenia marksizmu dotyczące walki klasowej, dyktatury proletariatu i rewolucji socjalist., za co był krytykowany przez Lenina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia