Traktat nicejski
 
Encyklopedia PWN
Traktat nicejski, ang. Treaty of Nice,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 26 II 2001, wszedł w życie 1 II 2003;
wprowadził reformy funkcjonowania instytucji (organów) UE w celu umożliwienia ich sprawnego działania po planowanym rozszerzeniu UE; ustalił nowy podział mandatów w głównych organach UE między państwa członkowskie i podział głosów w Radzie UE oraz ograniczył zakres spraw rozstrzyganych jednomyślnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia