Towarzystwo Literacko-Słowiańskie
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Literacko-Słowiańskie,
samokształceniowe stowarzyszenie studentów uniw. we Wrocławiu, działające 1836–86;
kuratorami Tow. Literacko-Słowiańskiego byli m.in.: J.E. Purkyně (do 1850), W. Cybulski (1860–67), W. Nehring (od 1868); oficjalnie slawistyczne, Tow. Literacko-Słowiańskie zajmowało się gł. badaniem historii i literatury pol., odgrywając istotną rolę w podtrzymywaniu tradycji i świadomości nar.; w Tow. Literacko-Słowiańskim działali m.in.: A. Asnyk, R. Berwiński, N. Bonczyk, A. Bronikowski, K. Damrot, J. Gregor, S. Karwowski, J. Kasprowicz, M. Langiewicz, A. Mosbach, J. Szafranek, R. Zmorski; 1886 działalność Tow. Literacko-Słowiańskiego została zakazana przez władze pruskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia