Timoszuk Mikołaj
 
Encyklopedia PWN
Timoszuk Mikołaj, ur. 15 VI 1944, Wojszki (Podlasie),
językoznawca, rusycysta;
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (od 1968 w Instytucie Rusycystyki, od 2000 profesor na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, 2004–09 kierownik katedry białorutenistyki); zajmuje się głównie leksykografią, leksykologią i słowotwórstwem języka rosyjskiego; Matieriały dla słowaria russkogo jazyka siemidiesiatych i naczała wosmidiesiatych godow XX wieka: niezariegistrirowannyje w normatiwnych słowariach (1990, wspólnie z H. Milejkowską i R. Petelczyc), Onomatopieiczieskije głagoły w russkom jazykie (1994), Współczesny słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski (1998, wspólnie z S. Chwatowem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia