Tamyris
 
Encyklopedia PWN
Tamyris, Thámyris, Thámyras,
mit. gr. w Iliadzie śpiewak tracki, któremu muzy odebrały wzrok oraz umiejętność śpiewu i gry na kitarze, gdy ów chełpił się, że może zwyciężyć boginie w śpiewie;
wg Homera do wydarzenia tego doszło w Dorion, w Mesenii, dokąd T. przybył z tesalskiej Ojchalii; Hezjodowy Katalog kobiet pojedynek T. z muzami umieszcza na tesalskiej równinie Dotion; późniejsi autorzy przypisywali mu niektóre wynalazki muzyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia