TACAN
 
Encyklopedia PWN
TACAN, ang. Tactical Air Navigation,
wojsk. system radionawigacji lotn. bliskiego zasięgu;
umożliwia pomiar odległości i kierunku do radiolatarni systemu, pracującej na podobnej zasadzie jak w systemie DME, w pasmie częst. 960–1215 MHz; przy zasięgu do 370 km, pomiar odległości jest obarczony błędem nie większym niż 600 m, a pomiar kierunku błędem do 2°; radiolatarnie systemu TACAN współpracują z wszystkimi urządzeniami zapytującymi DME, a radiolatarnie systemu DME umożliwiają pomiar odległości pokładowym układom TACAN; wspólna lokacja radiolatarni TACAN i radiolatarni VOR tworzy system VORTAC umożliwiający cywilnym statkom powietrznym dokonywanie pomiaru odległości od radiolatarni TACAN, a namiaru kątowego od radiolatarni systemu VOR; wojsk. statki powietrzne dokonują pomiaru odległości i namiaru kątowego od radiolatarni systemu TACAN; w ten sposób z jednego systemu są obsługiwane zarówno cywilne, jak i wojsk. statki powietrzne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia