Szeszupa
 
Encyklopedia PWN
Szeszupa, litew. Šešupe,
rz. w Polsce, na Litwie i w obwodzie kaliningradzkim Federacji Ros., lewy dopływ Niemna;
Położenie w państwie: Litwa, Rosja, Polska
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Niemen
Długość: 297 km (24 w Polsce)
Powierzchnia dorzecza: 6,1 tys. km2 (300 w Polsce)
Przepływ średni: 1,7 m3/s (w górnym biegu)
Główne rzeki zasilające: Szyrwenta
Główne miejscowości: Mariampol
źródła na Pojezierzu Wschodniosuwalskim; w dolnym biegu na dł. 51 km wyznacza granicę litew.-ros.; gł. dopływ Szyrwenta (l.); gł. m. nad Szeszupą — Mariampol.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia