Świdwie
 
Encyklopedia PWN
Świdwie,
jezioro zarastające na Pobrzeżu Szczecińskim, w dorzeczu Odry, w woj. zachodniopomor., na terenie Puszczy Wkrzańskiej, w pobliżu granicy z Niemcami, na wys. 13 m;
pow. 128 ha, dł. 1,6 km, szer. 1,2 km, maks. głęb. 2,1 m; z jez. wypływa struga Gunica. Jezioro i najbliższa okolica stanowią rezerwat ornitologiczny Świdwie — powierzchnia 891,3 ha, utworzony 1988 (pierwotnie 382,1 ha); obejmuje jezioro Ś., pas szuwarów, pobliskie łąki, torfowisko niskie i las; ostoja wielu gat. ptaków wodnych i błotnych, miejsce lęgowe, m.in.: żurawia, łabędzia niemego, gęsi gęgawy oraz żerowania i odpoczynku przelotnych ptaków; rezerwat wpisany na listę konwencji Ramsar 71 o ochronie obszarów wodno-błotnych (ochrona ptaków).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia