Stupnica
 
Encyklopedia PWN
Stupnica, Stopnica,
rz., prawy dopływ Sanu, płynie na Pogórzu Przemyskim, w woj. podkarpackim;
dł. 25,6 km, pow. dorzecza 179 km2; wypływa na wys. ok. 420 m, na północnych stokach Bziany, ok. 10 km na południe od Birczy; płynie na północ, z wyjątkiem łuku, który tworzy, opływając od zachodu wzniesienia: Kiczerkę, Andzionki i Walkową; w górnym biegu ma cechy potoku górskiego (bieg bystry, dolina wąska i głęboka), poniżej Birczy płynie między częściowo zalesionymi, biegnącymi południkowo grzbietami; ujście na wys. ok. 225 m; powyżej ujścia w. Brzuska, a poniżej, nad zakolem Sanu — Bachów; ważniejsze dopływy: Leszczawka, Malawka, Rudawka (l.), Korzenicki Potok, Brzuska (pr.); nad S. leżą: Leszczawa Górna, Leszczawa Dolna, Bircza, Sufczyna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia